Przeglądy Rejestracyjne - Stacja Kontroli Pojazdów
IF-CAR

Kontakt

Stacja Kontroli Pojazdów IF-CAR
ul. Wodzisławska 8
52-017 Wrocław
tel. 888 800 262
skp@ifcar.pl

kliknij w lokalizację powyżej, aby wyznaczyć trasę dojazdu

Stacja Kontroli Pojazdów IF-CAR
ul. Na Niskich Łąkach 4
52-017 Wrocław
tel. 888 436 486
skp@ifcar.pl

Na niskich łąkach 4
kliknij w lokalizację powyżej, aby wyznaczyć trasę dojazdu